Čas čítania
menej ako
1 minúta

Jubilanti slávili

Poďakovanie za slávnosť jubilantov 12.10. 2019

Je už tradíciou našej obce, že každoročne pozýva svojich občanov – jubilantov na krásne slávnostné posedenie. Keď sme s manželom dostali pozvanie na stretnutie, tak nás to potešilo, že sa môžeme zúčastniť takej milej slávnosti a že aj na nás sa zo strany starostu obce a pracovníkov OcÚ myslelo. Dnes neľutujeme, že sme sa zúčastnili tejto krásnej udalosti. Tento slávnostný deň  sa začal sv. omšou, po ktorej pokračoval slávnostný akt v Obecnom dome, kde nás srdečne privítal a slávnostným príhovorom poblahoželal, aj každému jubilantovi osobne s kvetom v ruke, starosta obce JUDr. Miroslav Makara. Nastala chvíľa s prípitkom vínka a slávnostným obedom. Tieto chvíle nám spríjemnili kultúrnym programom deti ZŠ Ľubotice a Kelemeske furmani. Pri odchode každý jubilant dostal hodnotný darček.

Za tieto prežité príjemné chvíle srdečne ďakujeme všetkým pracovníkom OcÚ, hlavne p. Mgr. Júlii Potockej, a všetkým, ktorí sa podieľali na tejto príprave osláv. Osobitne ďakujeme starostovi obce JUDr. Miroslavovi Makarovi. Prajeme Vám veľa zdravia, šťastia, síl v osobnom aj pracovnom živote. My jubilanti ďakujeme nebeskému Otcovi za tie milosti a dary, ktoré sme dostali počas života, kým sme sa dožili nášho jubilea.

Ešte raz srdečne ďakujeme!

                                                                                         S úctou Anna Žecová