Tlačivá

Oznámenie o začatí stavby

Žiadosť o zníženie (resp. odpustenie) poplatku za vývoz komunálneho odpadu

Ohlasovacia povinnosť k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - právnické osoby

Ohlasovacia povinnosť k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - fyzické osoby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením (rodinný dom, bytový dom, stavby na individuálnu rekreáciu)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o splnení podmienky na účely poskytnutia osobitnej zľavy na cestovnom v MHD v I. tarifnom pásme pre občanov s ŤZP alebo ŤZP-S

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia na území obce Ľubotice (podujatia prístupné verejnosti)

Žiadosť všeobecná

Prehlásenie o záväzkoch a iných povinnostiach

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla