Denný stacionár

Kontakt:

 • stacionar@lubotice.eu

Náplň činnosti denného stacionára v Ľuboticiach

Vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností v dennom stacionári, podľa zákona č. 448/2008 Z. z.:

 • dohľad nad efektívnym fungovaním DS a administratívna činnosť
 • dohľad nad záujmovými činnosťami klientov (spoločenské hry a aktivity)
 • pomoc klientom pri úkonoch stravovania dodržiavania pitného režimu
 • pomoc pri úkonoch osobnej hygieny
 • dohľad nad užívaním liekov
 • meranie krvného tlaku a glykémie
 • liečba prácou s využitím schopností každého seniora ako súčasť liečebnej rehabilitácie a psychoterapie
 • arterapia (kreslenie, maľovanie, tvorba kreatívnych výrobkov) a biblioterapia (knihy, časopisy, krížovky)
 • využívanie stacionárneho bicykla a masážneho kresla
 • poskytovanie pomoci klientom vo forme sociálnych služieb a poradenstva
 • komunikácia s klientmi, organizáciami obce a štátnymi inštitúciami
 • iné doplnkové služby, tematické výlety, semináre a besedy
 • vykonávanie ďalších prác súvisiacich s činnosťou DS podľa pokynov starostu obce