Obecná knižnica


Obecná knižnica v Ľuboticiach bola zriadená obcou Ľubotice a je organizačnou zložkou Obecného úradu v Ľuboticiach. Obec zabezpečuje prevádzku knižnice po finančnej a personálnej stránke. Vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov, spôsob, druhy knižnično-informačných služieb, rozsah výpožičného času, výšku členských a sankčných poplatkov, upravuje Knižničný a výpožičný poriadok, ktorý vydáva OcÚ v Ľuboticiach. Nájdete ho v prílohe.

Knižnično-informačný systém MaSK bol v roku 2020 nahradený modernejším open source programom KOHA. Jeho prevádzku zabezpečujeme v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine. Knižničný fond obecnej knižnice v Ľuboticiach je verejne dostupný na stránke https://knihy.lubotice.eu.

Obecná knižnica sídli v budove Obecného úradu.

Kontakt:  kniznica@lubotice.eu

Telefón:   051/7480900

Vypožičný čas:

Pondelok 13.00-18.00
Utorok zatvorené
Streda 13.00-18.00
Štvrtok zatvorené
Piatok 13.00-16.00