Referát údržby obecného majetku

Kontakt

 • urad@lubotice.eu

Úlohy referátu

 • údržba obecných budov (OcÚ, MŠ, nákupné strediská, Obecný Dom)
 • opravy na obecných budovách
 • obsluha plynových kotolní na OcÚ a nákupnom stredisku
 • kódovanie OcÚ
 • otváranie a zatváranie OcÚ pri akciách konaných v zasadačke OcÚ (večer a víkendy)
 • sprevádzanie revíznych technikov pri revíziách plynu, elektriny, komínov a bleskozvodov
 • správa športového areálu
 • bežné opravy budov a zariadení športového areálu
 • údržba jednotlivých ihrísk ŠJ
 • komplexný servis pre TJ SOKOL (vydávanie dresov, pranie, upratovanie)
 • prenájom ihrísk – dozor, platby
 • kosenie cintorína a verejných priestranstiev
 • spravovanie cintorína (určovanie hrobových miest, určovanie podmienok pre stavbu pomníkov a pod.)
 • údržba okolia VOK (ŠA + cintorín)
 • čistenie zastávok MHD
 • zimná údržba verejných priestranstiev a chodníkov pri zastávke MHD
 • vykonáva ďalšie práce, ktoré súvisia s činnosťou obecného úradu podľa požiadaviek svojho nadriadeného