Osobnosti

prof. Štefan Hapák

Maliar, ktorý tvoril v oblasti maľby, kresby, grafiky, ilustrácie, sochárstva, medailérstva a keramiky.

Ladislav Štibrányi

Bol jedným z viacerých iniciátorov a organizátorov turistiky a vodných športov v Prešove

Samuel Révai

Knihár, knihovník, národnohospodár, autor monografie o národnej literatúre.