Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci Ľubotice (a tiež ňou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám) novú povinnosť - zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojej webovej stránke. Obec Ľubotice zverejňuje tieto informácie v zmysle zákona.