Organizácie

TJ Sokol

Šport je v obci podporovaný a zastrešuje ho telovýchovná jednota Sokol. Viac informácii o športových aktivitách v obci je dostupných na samostatnej stránke TJ Sokol Ľubotice.

Jednota dôchodcov Slovenska

Dňa 21.11.2016 sa uskutočnila na Obecnom úrade v Ľuboticiach ustanovujúca členská schôdza Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) základná organizácia

Klub kresťanských seniorov

Chce rozvíjať občianske, národné a kresťanské povedomie členov, a pritom rešpektovať práva ostatných skupín občanov.

Slovenský zväz záhradkárov

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Ľuboticiach vznikla v roku 2002. Od svojho vzniku pracuje pod vedením Ing. Antona Krištofa.

OZ KreDo

KreDO spája a dáva príležitosť kreatívnym ľuďom, ktorým záleží na formovaní seba aj svojho okolia, chcú niečo po sebe zanechať, deliť sa s tým, či im bolo dané a byť otvorení pre pomoc iným.