Čas čítania
menej ako
1 minúta

V Keľemešu vešelo

... pod týmto názvom sa nieslo nedeľné popoludnie 23.6.2019 v záhrade Obecného domu.  Bol to nultý  ročník Detského folklórneho festivalu, ktorý sme sa rozhodli zorganizovať v spolupráci so ZŠ Ľubotice pri príležitosti dňa detí a rodičov, ktoré sme si v mesiaci jún pripomenuli. Pán starosta JUDr. Miroslav Makara otvoril tento detský festival príhovorom. Začali sme tak zľahka a pozvali sme DFS Svinianka, DFS Fijalečka zo ZŠ Šrobárovej. Predstavil sa aj náš DFS Zvonček z našej ZŠ Ľubotice pod vedením Mgr. Ivany Čechovej. Spevom ich doprevádzali  dievčence pod vedením Mgr. Bronislavy Feckovej.  Na akordeóne ich sprevádzal Daniel Sabo. Pozvanie prijali aj vekovo zrelší účinkujúci, a to Ženská spevácka skupina Svinianka a  Ľešnikovo dzifčata z Podhradíka. Okrem pekného zážitku z vystúpenia sme každé dieťa pohostili zmrzlinou. Každý súbor dostal Ďakovný list za účasť na tomto festivale, pamiatku na našu obec a upomienkové predmety.

Po vašich pozitívnych ohlasoch veríme, že sme začali ďalšiu peknú  tradíciu v našej obci.