Čas čítania
menej ako
1 minúta

Materská škola v Ľuboticiach dostane štyri nové triedy

Dlhodobý problém nedostatočnej kapacity Materskej školy sa obec Ľubotice rozhodla riešiť prístavbou nového pavilónu so štyrmi triedami a potrebným zázemím na pozemku, ktorý obec odkúpila do Rímskokatolíckej cirkvi v roku 2022. Obec bude žiadať o nenávratný finančný príspevok z Plánu obnovy. V januári 2023 bola prostredníctvom Elektronického verejného obstarávania spustená súťaž na dodávateľa projektovej dokumentácie, ktorá by mala byť vyhodnotená v najbližších dňoch. Oslovení uchádzači mohli ako podklad súťažných návrhov využiť štúdiu, ktorá bola vypracovaná v novembri 2022.