Čas čítania
menej ako
1 minúta

Poskytovanie starostlivosti seniorom v dennom stacionári

Denný stacionár, Makarenkova 98, Ľubotice, kontakt 051/3337002

Je zariadenie poskytujúce ambulantnú sociálnu službu pre seniorov počas dňa.

Čo to znamená?...senior ráno príde do denného stacionára (či už sám alebo v doprovode rodinného príslušníka), kde sa postaráme o jeho potreby a popoludní spokojný odchádza naspäť do svojho domáceho prostredia.

V dennom stacionári poskytujeme starostlivosť o seniorov: pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, obúvaní, vyzúvaní, doprovod na WC, dodržiavame pitný režim, zabezpečujeme stravovanie - konkrétne obed (výber z piatich jedál), pomáhame pri nakrájaní mäsa na tanieri alebo pri kŕmení, ak je to potrebné. Dohliadame na pravidelné užívanie liekov, meriame krvný tlak, pravidelne precvičujeme telo. 

Poskytujeme záujmovú činnosť v rámci ktorej organizujeme výlety za kultúrou, históriou. Organizujeme tvorivé dielne v rámci ktorých sa môžu seniori realizovať vo svojich zručnostiach, hrajeme karty atď. Realizujeme preventívne prednášky, navštevuje nás pán farár, navštevujú nás deti zo ZŠ a MŠ.

V prípade náhlej zdravotnej nevoľnosti seniora vieme okamžite zavolať rýchlu záchrannú, zdravotnú pomoc.

 

Čo potrebuje senior aby k nám mohol prísť?.....Žiadosť o posúdenie odkázanosti o sociálnu službu, ktorú nájdete na OcÚ alebo priamo v dennom stacionári.

 

Tešíme sa na Vás

kolektív DS