Čas čítania
menej ako
1 minúta

Poskytovanie starostlivosti o seniorov v dennom stacionári

Keď sa o niekoho staráte musíte to robiť predovšekým ľudsky, dôstojne a láskavo. Nielen preto, že staroba sa raz bude týkať nás všetkých...Neznamená to iba základnú starostlivosť o seniorov, ako je pomoc s obliekaním, vyzliekaním, obúvaním, s kŕmením, umývaním a pod. Seniori  okrem základnej starostlivosti zároveň potrebujú posilňovať vlastnú identitu, ktorú tvorili celý svoj život, o ktorú teraz vplyvom veku či iných chorôb prichádzajú. Preto sa v sociálnych službách snažíme dať ľuďom o ktorých sa staráme pocit, že  neprežívajú, ale ešte stále žijú a sú tým, kým boli po celý svoj život.

Kuriozita

Spočítali sme vek všetkých seniorov v DS v roku 2022 a vyšlo nám zaujímavé číslo: 1643. Po prepočítaní je priemerný vek seniorov v DS: 82 rokov:-)

kolektív denného stacionára v Ľuboticiach