Čas čítania
2 minutes

Príjemný čas strávený v dennom stacionári

 

Už Seneca povedal: "Je zbytočné pýtať sa, či život má zmysel alebo nie. Má taký zmysel aký mu dáme".    Čas strávený v stacionári sa snažíme využiť čo najzmysluplnejšie. Každý deň zabezpečujeme odborné služby, ktoré zodpovedajú potrebám prijímateľov sociálnych služieb, so zohľadnením ich individuálnych potrieb. Zabezpečujeme činnosti a aktivity na podporu jemnej motoriky, hrubej motoriky, zručnosti, na podporu fungovania pamäte a kognitívnych schopností. Vytvárame podmienky na podporu udržiavania psychickej pohody a fyzickej aktivity seniorov. Zabezpečujeme záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť, vytvárame príležitosti na kontakt so spoločenským prostredím. Medzi kultúrne činnosti patrilo aj vystúpenie detí zo ZŠ v Ľuboticiach, pod vedením p.uč. Baňasovej, ktoré sme si pozreli premietaním na plátno. Nezabudli sme ani na Deň Zeme, ktorý sme si pripomenuli malou súťažou medzi seniormi, kedy sme triedili „odpad“ do pripravených vriec. Veľmi nás potešilo a zároveň duchovne obohatilo sledovanie živej  krížovej cesty z Prešova premietaním na plátno. Vydali sme náš prvý, interný informátor, v ktorom sme zhrnuli našu činnosť v stacionári za prvé tri mesiace v roku a rozdali ho seniorom, aby sa mohli pochváliť aj doma, čo všetko ešte dokážu. Zrealizovali sme súťaž „vtipnejší vyhráva“, kde dve naše seniorky hovorili vtipy ostatným seniorom a tí mali vybrať ktorý vtip bol najlepší. Záhrada v stacionári sa zafarbila do žlta, jarnou púpavou a aby nevyšla len tak nazmar, uvarili sme si z nej výborný púpavový medík do čaju. Po uvoľnení opatrení k nám do záhrady DS prišiel predajca, ktorý nám ponúkol na predaj kvety a priesadky do našich záhrad.  V máji sme nezabudli ani na Deň Matiek, kedy sme našim seniorkám pripravili pohľadnice s nádherným venovaním a s prekvapením vo vnútri. Neminulo nás ani jarné upratovanie v záhrade stacionára, kedy sme si trošku skrášlili naše prostredie vlastnými silami. Pán farár František pre našich seniorov zo stacionára odslúžil sv. omšu v miestnom kostole. Medzinárodný deň mlieka sme si spríjemnili uvarením výborného pudingu, na ktorom si potom všetci pochutnali. Pekársku zručnosť senioriek sme si preverili aj pri pečení mafiniek. Máj je už tradične spojený s návštevou Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej, kde sme sa pomodlili ruženec a pán farár František nám veľmi ochotne odslúžil sv. omšu v miestnom kostole. Nezabudli sme ani na našich zosnulých klientov, ktorých sme si pripomenuli zapálením sviečky na cintoríne v Ľuboticiach.  MDD je sviatkom všetkých detí a preto sme sa rozhodli, že prekvapíme detičky v MŠ v Ľuboticiach a spoločnými silami im upečieme koláčik. Prekvapenie sa podarilo a radosť bola obojstranná.  Už teraz máme naplánovaných množstvo aktivít na ktoré sa už veľmi tešíme. Na záver zopár múdrych slov rím.kat. pápeža Innozeneza: “ Mladosť nech nie je zlomyseľná voči starobe. Veď tým, čo je mladosť dnes, staroba už bola. A čím je staroba, tým mladosť ešte len bude.“                                                                                                        

kolektív DS v Ľuboticiach