Čas čítania
menej ako
1 minúta

Relaxačno – oddychová zóna pred komunitným centrom sa tohto roku stane skutočnosťou.

Obec Ľubotice bola úspešná pri uchádzaní sa o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu s projektom názvaným „Zlepšenie environmentálnych aspektov v obci Ľubotice“. Ide o pomerne rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá sprístupní a pretvorí priestor v okolí komunitného centra na oddychovú a relaxačnú zónu.

Projekt bude na základe verejného obstarávania realizovať spoločnosť  SADEX Green solutions, s.r.o.  Priestor bol odovzdaný zhotoviteľovi 28.10.2022  a  predpokladané ukončenie diela je najneskôr  9 mesiacov od tohto termínu.