Čas čítania
menej ako
1 minúta

SODB 2021 - MOJA OBEC

Štatistický úrad SR od 1. februára 2023 zverejnil dátový produkt s názvom "MOJA OBEC", ktorý ponúka vybrané údaje za každú obec a slúži pre rýchlu orientáciu pre samosprávu, obyvateľov, ale aj pre návštevníkov  zaujímajúcich sa o danú obec.  Informácie aj o našej obci nájdete na web stránke  https://www.scitanie.sk/