Starostlivosť o seniorov v dennom stacionári

Svätý Otec František sa k starostlivosti o starých a chorých vyjadril veľmi peknými slovami, ktoré nás inšpirovali k napísaniu tohto článku. Staroba sa často spája aj s chorobami. Nikto z nás nie je pripravený na chorobu ani na starobu. Organizmus prirodzene starne a so starnutím, žiaľ prichádzajú aj choroby a častokrát aj izolácia a opustenosť. Starí ľudia sa obávajú aby sa pre svojich blízkych nestali len bremenom a záťažou.  Starému a chorému človeku mnohokrát chýba potrebná starostlivosť a súcit s jeho stavom.

Denný stacionár v Ľuboticiach je presne takým miestom, aké potrebujú starí ľudia, ktorí sa aj napriek vyššiemu veku a mnohým diagnózam nevzdávajú a stále sa chcú angažovať vo svojom živote. Chcú byť stále užitoční a nápomocní. Chcú a potrebujú sa stretávať s ich rovesníkmi. Radi sa zapájajú do rôznorodých aktivít, žijú kultúrnym a spoločenským životom, v rámci ich možností a schopností. 

Je to miesto kde personál s láskou prijal krehkosť týchto ľudí. Je to miesto kde nedovolíme, aby bol starý človek odstrkovaný, kde starého človeka pozdvihujeme, povzbudzujeme, vypočujeme a snažíme sa ho pochopiť. Mnohokrát zabúdame, že všetkým nám pribúdajú roky a častokrát sa správame tak, akoby sa nás staroba nikdy netýkala. V mladosti si myslíme, že sme nezraniteľní a že my nikdy nebudeme tí krehkí a zraniteľní. U nás v dennom stacionári je každý senior vzácny a nikto nie je na "vyradenie". 

Poskytujeme potrebnú starostlivosť o seniora na určitý čas počas dňa. Denný stacionár je ambulantné zariadenie, kde senior zmysluplne trávi časť svojho dňa medzi svojimi rovesníkmi, kde je o neho postarané a odkiaľ spokojný odchádza naspäť do svojho rodinného prostredia. Je miestom kde je o neho postarané a rodina sa nemusí obávať, že je doma sám a niečo by sa mu mohlo stať.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať priamo v dennom stacionári v Ľuboticiach alebo na obecnom úrade.

Za kolektív DS Mgr. Andrea Hanišová