Čas čítania
menej ako
1 minúta

Vianočný čas v dennom stacionári

Vianoce sú obdobím lásky, radosti, šťastia a pokoja. Milujú ich deti, dospelí ale aj seniori. Vôňa vianočného stromčeka a vianočného stola je nezabudnuteľná. Vianočné obdobie je aj časom poďakovania za lásku, porozumenie, za pomoc  či za prácu, ale aj za skutočných priateľov, za rodinu. Nezabúdajme sa tešiť z maličkostí a z každého úprimného slova či úsmevu. Tento rok boli naši seniori obdarovaní od mnohých darcov. Milé prekvapenie im pripravili deti a rodičia zo ZŠ, ktorí pre našich seniorov pripravili krabice naplnené až po okraj - niečim sladkým, slaným, voňavým, niečim teplým...skrátka krabice plné potešenia pre starkých. Na seniorov myslel aj pán farár František a pán starosta, ktorí seniorov obdarovali milou pozornosťou. Darčekov bolo tohto roku veľmi veľa. Naši seniori sa im nesmierne potešili a boli veľmi milo prekvapení a dojatí. Nechýbal ani skvelý punč, dobrá nálada a sumarizácia celého roka v DS, spojená s premietaním a odovzdávaním vysvedčení. Rok 2020 sa pomaličky blíži k svojmu koncu, brány pre prijímateľov sociálnej služby denného stacionára nezatvárame ani medzi sviatkami a poskytujeme sociálnu službu pre prijímateľov podľa ich záujmu. Želajme si aby ten nasledujúci rok, bol rokom plným zdravia, lásky, radosti a pokoja.

Za kolektív DS Mgr. Andrea Hanišová