Obec Ľubotice ráta s výrazným navýšením ceny elektrickej energie za verejné osvetlenie.


Spoločnosť O.S.V.O. comp, a.s. vypovedala obci Ľubotice ako aj ďalším obciam a mestám zmluvu na dodávku elektrickej energie pre verejné osvetlenie k 31.12.2022.
Do spoločnej verejnej súťaže, ktorá sa organizovala pre mestá Prešov, Veľký Šariš a obce Ľubotice, Drienov, Fintice a Chminianska Nová Ves, sa prihlásila iba jedna firma (SPP a.s.). V utorok 6.12.2022 sa uskutočnila elektronická aukcia. V úvode aukcie bola cena na úrovni 850 € bez DPH za MWh, ktorá v priebehu aukcie  klesla na 479 € bez DPH za MWh (575 € s DPH). Zmluva na dodávku energie za takúto cenu bude podpísaná na 12 mesiacov. Táto cena aj pri možnom zastropovaní cien energie ovplyvní rozpočet obce, keďže k 31.12.2021 obec nakupovala elektrickú energiu pre verejné osvetlenie za cenu 158 € za MWh, k 31.10.2022 to bola cena 399 € za MWh. Celková spotreba obce za verejné osvetlenie je cca 200 MWh ročne.