Rímskokatolícka cirkev

Ďalej farnosť Prešov-Nižná Šebastová zlučuje aj filiálky v Podhradíku s kostolom Najsv. Trojice z r. 1994, vo Vyšnej Šebastovej s chrámom sv. Kataríny z r. 1625, jej osade Severná s kostolíkom sv. Cyrila a Metoda z r. 1981.

Farnosť Prešov - Nižná Šebastová je jednou z 11 farností dekanátu Prešov. Od septembra 2011 je tu duchovným správcom - farárom Mgr. Stanislav Radvanský a kaplánom od r. 2012 Mgr. Peter Bujdoš. Od roku 2006 do roku 2011 našu farnosť spravoval Mgr. Peter Gombita (nar. v Pakostove okr. Vranov nad Topľou). Od roku 1991do r.2006 pôsobil v našej farnosti ako správca a farár Milan Balica (nar. v Slovenskom Krivom). Kapláni boli Mgr. Marek Hnát, Mgr. Igor Čellár, Mgr. Peter Svat, Mgr. Martin Brečka a Mgr. Michal Paľovčík.. Pred ním na tunajšej farnosti ako správcovia pôsobili G. Juruš (1974-1991), M. Murgaš OFM, R. A. Kováč OFM a J. M. Tekeľ OFM. Celkove k rím. kat. farnosti prislúcha okrem vlastného obyvateľstva Nižnej Šebastovej 2812 obyvateľov zmienených filiálok, z nich 60,7 % tvoria veriaci Ľubotíc.