VZN obce Ľubotice č. 5/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum schválenia
Platnosť od

Súbor s textom VZN