VZN obce Ľubotice č. 1/2022 o určení výšky finančného príspevku na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

Dátum schválenia
Platnosť od

Súbor s textom VZN